Sweden Connect - Tekniskt ramverk

Sweden Connect på GitHub

Tekniskt ramverk

Sweden Connect Tekniskt ramverk är en uppsättning specifikationer och profiler som specificerar hur legitimering och underskrift ska utföras på ett säkert och interoperabelt sätt.

XML Schema-definitioner

Inom Tekniskt ramverk definieras ett antal XML Schema. Dessa finns publicerade här.